2017 ISHA AWARD BANQUET

January 28, 2018

2017 BENEFIT BASH

October 14, 2017

2017 ISHA FALL SHOW

August 26 & 27
Judge: Kimberly Bling of Lancing, MI

2017 ISHA SPRING SHOW

May 20 & 21
Judge: Christie D. King-Moree of Kokomo, IN

2016 ISHA SPRING HORSE SHOW

May 2016

INDIANA SADDLE HORSE ASSOCIATION

© 2020 INDIANA SADDLE HORSE ASSOCIATION